Dan Zelene čistke

13.09. u našem smo Vrtiću obilježili " World clean up day ". Jedan od glavnih ciljeva kampanje Zelene i Plave čistke je osvješčivanje pravilnog odnosa prema okolišu te odgoj i obrazovanje za isti. Čistka je dan kada se cijeli svijet ujedinjuje i čisti odnosno zbrinjava divlja odlagališta smeća.

Radi sigurnosti djece mi smo se odlučili priključiti akciji na način da smo uređivali naše igralište i dvorište.

Starija su djeca pljevila korov, grabljala lišće a ona mlađa su prala vrtićka igrala, sakupljala lišće u vreće. Djeca su komentirala da je baš zabavan taj " Clean up Day " a u našoj galeriji možete pogledati kako smo se zabavili.