POČETAK PEDAGOŠKE 2022./2023. GODINE

   Pedagoška godina 2022./2023. započinje u Dječjem vrtiću Dječji san 1.rujna 2022. godine.

Roditelji novo upisane djece biti će obaviješteni o planu adaptacije , te o roditeljskim sastancima koji će se održati  sredinom mjeseca rujna 2022. godine.

Svim našim malim korisnicima želimo sretnu, veselu i zdravu novu pedagošku 2022./2023. godinu.

                                             Vaš Dječji vrtić Dječji san