Dječji san

  • novi smo privatni vrtić smješten u samom centru grada Svete Nedelje a osnovale su ga fizičke osobe u studenom 2010. godine.
  • od osnutka vrtića sami organiziramo humanitarne akcije
  • za blagdan Svetog Nikole tradicionalno je darivanje djece u našem vrtiću. Svako dijete korisnik našeg vrtića dobiva slatki paket koji je u potpunosti financiran od strane vrtića.
  • od 2011. godine vrtić sa roditeljima komunicira putem elektronske pošte
  • ljubav prema kazalištu njegujemo čestim odlascima u dječja kazališta ali ih i ugošćujemo u našem vrtiću
  • od listopada 2012. godine organiziramo kraći program ranog učenja engleskog jezika.