ajax loader
Odgojno-obrazovne skupine
  • Naš vrtić ukupnog je kapaciteta 35-toro djece koji su raspoređeni u dvije odgojno-obrazovne skupine:
    • jaslička mješovita skupina (djeca u dobi od 1. do 3. godine života)
    • mješovita vrtićka skupina (djeca u dobi od 3. do 6./7: godine)