ajax loader
Prehrana
Prehrana

Pravilna prehrana i njega djeteta

Izrada jelovnika u skladu zadovoljavanja svih kalorijskih i nutritativnih vrijednosti potrebnih djetetu jasličkog i predškolskog uzrasta, prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću - jelovnici i normativi (Ministarstvo zdravlja) praćenje njege u jasličkim skupinama zdravstvena ispravnost hrane (SGS Adriatica d.o.o.).