ajax loader
Dokumenti
Godišnji plan i program rada:
PDFPlan i program rada 2020.-2021.

Godišnje izvješće o provedbi plana i programa rada
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2019.-2020.

Natječaji:
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica predškolske djece i pomočni radnik za njegu, skrb i pratnju djece

Ostali dokumenti:
PDFSigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama
PDFPoslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Dječji san"
PDFPravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
PDFPravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje
PDFKurikulum dječjeg vrtića 2019.-2020.
PDFIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
PDFDječji san - usklađen Statut- pročišćeni tekst
PDFPlan klasifikacijskih i brojčanih oznaka 2020.
PDFPravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Dječji san“
PDFPravilnik o mjerilima upisa
PDFOdluka o imenovanju službenika za informiranje Dječjeg vrtića Dječji san
PDFPravo na pristup informacijama
PDFZahtjev za pristupom informacijama
PDFZahtjev za dopunu ili ispravak informacije
PDFZahtjev za ponovnu uporabu informacijaArhiva

Plan i program rada
PDFPlan i program rada 2019.-2020.
PDFPlan i program rada 2018.-2019.
PDFPlan i program rada 2017.-2018.
PDFPlan i program rada 2016.-2017.
PDFPlan i program rada 2015.-2016.
PDFPlan i program rada 2014.-2015.
PDFPlan i program rada 2013.-2014.
PDFPlan i program rada 2009.-2010.

Godišnje izvješće o provedbi plana i programa rada
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2018.-2019.
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2017.-2018.
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2016.-2017.
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2015.-2016.
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2014.-2015.
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2013.-2014.
PDFGodišnje izvješće o provedbi plana i programa rada 2012.-2013.

Natječaji:
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica predškolske djece
PDFNatječaj za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica objavljen 22.07.2020.
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica predškolske djece objavljen 10.03.2020. god.
PDFNatječaj za za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića objavljen 26.11.2019. god.
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica predškolske djece objavljen 21.08.2019. god.
PDFNatječaj za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica
PDFNatječaj za prijem radnika na radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece
PDF03.04.2018. Natječaj za izbor odgojitelja
PDF04.10.2017. Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece ( m/ž )
PDF27.06.2017. Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece ( m/ž )
PDF02.06.2017. Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece ( m/ž )
PDF20.1.2017. Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece ( m/ž )
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj predškolske djece ( m/ž )
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj predškolske djece ( m/ž )
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj predškolske djece ( m/ž )
PDFNatječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
PDFNatječaj za radno mjesto odgojitelja-ice
PDFNatječaj za radno mjesto pripravnik-ice i suradnika/ce - pedagog/inja pripravnika/ce
PDFNatječaj za za izbor i imenovanje Ravnatelja
PDFNatječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece ( m/ž )

Ostali dokumenti:
PDFPravilnik o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
PDFIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
PDFKurikulum dječjeg vrtića 2018.-2019.
PDFPravilnik o mjerilima upisa
PDFIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
PDFPlan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 2019.
PDFPlan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 2018.
PDFKurikulum dječjeg vrtića 2017.-2018.
PDFKurikulum dječjeg vrtića 2016.-2017.
PDFKurikulum dječjeg vrtića 2015.-2016.